Hypnose og hypnoterapi behandlinger

Acceptér aldrig en tilstand, hvis du gerne vil have det anderledes.
Du er selv med til at skabe alle disse tilstande. Derfor er det også dig selv, som kan ændre tilstandene og få det præcis, som du ønsker. Det eneste du skal, er at være villig til at arbejde med dine tanker og følelser.

Uhensigtsmæssige mønstre, vaner og tilstande som med fordel kan behandles med hypnose og hypnoterapi:

Angst & skræk

Har du oplevet dine hænder begynder at blive klamme, du sveder, føler du gerne vil væk fra den situation, du er i.

De fleste former for angst og skræk kan ændres ved hypnose. Du er ikke født med angst. Der er en årsag til angsten kommer. Den årsag kan afdækkes og ændres ved hypnose.

Fobier

Har du oplevet dine hænder begynder at blive klamme, du sveder, føler du gerne vil væk fra den situation du er i.

En fobi er en kraftig form for indlæring, der sikrer en person mod en bestemt oplevelse. Desværre er det ofte sådan at vi ikke rationelt kan sige til os selv at vi ikke længere ønsker at have den indlæring mere, da den er indlært underbevidst. Via hypnose ændres den tidligere indlæring – sikkerhedssystemet fjernes – og du vil ikke længere være begrænset i dine tanker og handlinger.

Eksamensangst, præstationsangst mv.

Du ved du har læst, studeret – alt er i orden, men du er så nervøs for, hvordan det skal gå, at du fuldstændigt blokerer mentalt, når du skal præstere.

Kom din eksamensangst til livs med hypnose og hypnoterapi. Du er ikke født med eksamensangst eller præstationsangst. Der er en årsag til angsten kommer. Den årsag kan afdækkes og ændres ved hypnose. Få et naturligt forhold til at gå til eksamen.

Stammen

Du stammer. Nogle gange mere end andre gange. Det psykologiske spiller en rolle og er ofte en af årsagen til stammen.

Desværre er det ofte sådan at vi ikke rationelt kan sige til os selv, at vi ikke længere ønsker at stamme. Via hypnose og hypnoterapi kan vi finde frem til årsagen og behandle den.

Rygning og andre dårlige vaner

Din krop har aldrig haft lyst eller behov for at ryge. Før du begyndte med at ryge var din krop fint tilfreds uden røg og du gjorde alt uden at ryge. Rygning er kun en dårlig vane.

Alle vaner ændres hurtigt med hypnose. Man kan både fjerne dårlige vaner og skabe gode vaner. Der vil ikke være nogen tanker og trang, ubehag, irritation eller rastløshed. Du vil være rolig, afslappet og få bedre overblik.

Hovedpine og smerter

Har du tænkt over at den fysiske smerte, hovedpine eller migræne som du fik i barndommen, eller som pludselig dukkede op senere i livet, kan skyldes en følelsesmæssig oplevelse, som ligger ubearbejdet.

Underbevidstheden kontrollerer centralnervesystemet og din krop, hvilket betyder at du kan få besked via din krop at noget er galt.

Når du går og har ondt, er det sindets måde at fortælle dig på, at du skal bringe din opmærksomhed indad mod dig selv. Lad være at acceptere en ubehagelig tilstand. Lige så pludseligt noget ubehageligt er opstået, lige så pludseligt kan det forsvinde, når årsagen afdækkes og den følelsesmæssige gåde er løst

Koncentration

Genskab din koncentrationsevne med hypnose og hypnoterapi. Der er en årsag til at din opmærksomhed forsvinder fra det, du bevidst forsøger at koncentrere dig om. Ved hypnose og hypnoterapi kan vi finde årsagen og du vil blive i stand til at koncentreret og fokusere på de ting, som du har behov for. TEST

Spiseforstyrrelser

Din krop har aldrig haft behov for masser af søde sager eller masser af mad. Du har ikke altid være kræsen. Før du begyndte at spise masser af sød, for meget eller blev kræsen var din krop fint tilfreds. Søde sager, kræsenhed, overspisning er kun dårlige vaner.

Alle vaner ændres hurtigt med hypnose. Man kan både fjerne dårlige vaner og skabe gode vaner. Der vil ikke være nogen tanker og trang, ubehag, irritation eller rastløshed. Du vil være rolig, afslappet og få bedre overblik.

Slip fri af dårlige spisevaner med hypnose og hypnoterapi

Neglebidning og neglepilleri

Du har ikke altid bidt negle eller pillet i dine neglerødder. Før du begyndte var din krop fint tilfreds. Neglebidning og pilleri er kun en dårlig vane.

Alle vaner ændres hurtigt med hypnose. Man kan både fjerne dårlige vaner og skabe gode vaner. Der vil ikke være nogen tanker og trang, ubehag, irritation eller rastløshed. Du vil være rolig, afslappet og få bedre overblik.

Stop neglebidning og neglepilleri. Få det godt indvendigt

Søvnløshed

Har du tænkt over at søvnløshed oftest skyldes nogle oplevelser, du har med fra barndommen. At det skyldes en eller flere følelsesmæssige oplevelse, som ligger ubearbejdet.

Desværre er det sådan, at vi ikke rationelt kan sige til os selv “nu vil jeg sove. Sove trygt igennem. Sove godt igen.”

Find årsagen og sov godt  med  behandling gennem hypnose og hypnoterapi.

Stress, uro mv.

Føler du dig stresset og udkørt. Du har mange ting, der skal ordnes. Hvad skal jeg starte med, og hvordan kommer jeg igennem opgaverne.

Det er ofte underbevidste tankemønstre og opfattelser, som hindrer dig i at nå dit egentlige mål. Ofte er vi ofre for gamle følelser og forestillinger, om hvordan ting bør være.

Bliv fri til at foretage dine valg og prioriteringer via hypnose og hypnoterapi.

Selvtillid og selvværd

Der er forskel på selvtillid og selvværd. Selvtillid er de ting, vi har tilegnet os gennem, hvad vi har lært i livet. Det vi ”gør”. Mens selvværdet er den person vi ”er”. De holdninger og personlige egenskaber vi indeholder.

Har du oplevet følelsen af at folk retter angreb mod dig – så er det muligt du opfatter situationen med dit selvværd i stedet for din selvtilld.

Styrk dit selvværd og din selvtillid med hypnose og hypnoterapi .

Impotens

Der kan være flere årsagen til impotens. Det kan være fysisk betinget fx pga. åreforkalkninger. Det kan også være psykisk betinget og opstå som følge af uhensigtsmæssig livsstil.

Alt der er psykisk betinget kan afhjælpes med hypnose og hypnoterapi. Vi finder frem til årsagen og behandler den.

Hudproblemer

Der kan være flere årsager til hudproblemer.  Er det på baggrund af uhensigtsmæssig livsstil eller psykiske tilstande kan du slippe af med hudproblemerne med hypnose og hypnoterapi.

Ked af det, trist, negative tanker, ensomhed mv.

Vi har ikke altid været ked af det, haft negative tanker, følt ensomhed mv. Det skyldes ofte følelsesmæssige oplevelser vi har haft tidligere i livet, som ligger ubearbejdet og måske endda forstærker den oplevelse, der er lige nu.

Når vi går og har ondt i sindet, skal vi lade være at acceptere den tilstand. Årsagen skal afdækkes og den følelsesmæssige gåde skal løses.

Styrk dit sind og dine følelser med hypnose og hypnoterapi.

Traumer, kriser, stærke oplevelser mv.

Når vi har været udsat for svære episoder og hændelser i vores liv husker vores bevidste sind og vores underbevidsthed ofte oplevelserne længe . Vi har svært ved at slippe af med de følelser, som hændelsen/episoderne giver os.

Slip af med de uhensigtsmæssige og tunge tanker om oplevelserne via hypnose og hypnoterapi. Slut fred og erstat oplevelserne med mere hensigtsmæssige og ønskede tanker.

Jalousi, temperament, aggressioner, vrede

Du har ikke altid været jaloux, haft temperament, følt vrede og aggressioner.  Det skyldes ofte følelsesmæssige oplevelser vi har haft tidligere i livet, som ligger ubearbejdet og måske endda forstærker den oplevelse, der er lige nu.

Når vi går og har ondt i sindet skal vi lade være at acceptere den tilstand. Årsagen skal afdækkes og den følelsesmæssige gåde skal løses. Løs den med hypnose og hypnoterapi.

Mobning og mobbeudøver

Er du blevet moppet enten i din barndom eller i dit voksne liv, oplever du formentlig selv mange år efter spor fra den tid, hvor du blev moppet.

Er du den der mopper, og godt ved det er forkert. Eller har du gjort det og har fortrudt. Plages måske af det ind i mellem i dine tanker.

I begge situationer er der behov for at få sat dig selv fri. Finde ro med oplevelserne og tilgive. Gør det med hypnose og hypnoterapi.

Tag kontrol over dine dårlige vaner. Opnå indre fred og større livskvalitet.